Trecator.ul Nichita Stănescu... Călăream pe un cal şi deodată-am văzut că eu sunt calul acela Şi deodată am văzut că ei doi galopează pe mine. Mă învolburam şi deodată i-am văzut pe cei trei, când umbra mea din spatele meu mi-a strigat: - Eu sunt tu. Lasă-i pe cei patru să-şi urmeze destinul... lasă-i!

ineluttabili pensieri
avevi gia tramontati
i due cuori di sabbia
nella disparità del niente
legando l’arco baleno
sull’alba del umore...

poi la mattina
ti eri svegliata
amore perpetuo …
al insaputa follia
dell’ego privo di ombra
sul lembo del pensiero
dove il bianco del deserto
vestito da cavallo
correva il silenzio
verso …
il sentiero sospirato
con la brezza
dei occhi...


.

Nessun commento:

Archivio blog