Trecator.ul Nichita Stănescu... Călăream pe un cal şi deodată-am văzut că eu sunt calul acela Şi deodată am văzut că ei doi galopează pe mine. Mă învolburam şi deodată i-am văzut pe cei trei, când umbra mea din spatele meu mi-a strigat: - Eu sunt tu. Lasă-i pe cei patru să-şi urmeze destinul... lasă-i!

the fosse
No no no ne se fi,
ne ne ni fe ne soe,
no no no ne si ni ve te.
No no no ne si fi,
ne ne ni fe ne soe,
no no no ne si ni ve te.
No no no ne se
Re
fi,
tsoe re
ne ne ni fe ne
fo,
soe,
wi i i
no no no ne si
fo,
ni ve
tsoe
te.
ni.
Re
Re
No no no ne se
tsoe re
tsoe re
fi,
fo,
fo,
ne ne ni fe ne
ne e e
wi i i
soe
ko
fo
no no no ne si
so
tsoe
ni ve
te.
ni.
te.
Re
Re
No no no ne se
tsoe re
tsoe re
fi,
fo,
fo,
ne ne ni fe ne
ne e e
wi i i
soe,
ko,
fo,
no no no ne si
so wa
tsoe
ni ve
te
ni
te.
Re fro so
te sro to,
ka de te
a a,
ka fro so
ka fro ne se.
Ka fro to
ka sro to
ka de te
a a,
ka fro no.
ka fo ne se.


.

Nessun commento:

Archivio blog